Czarna Hańcza  Rospuda Marycha|   Litwa: Biała Hańcza Dubisa Mereczanka Uła Niemen Lakaja Żejmena Święta|   Łotwa: Gauja

Spływy kajakowe

Spływ kajakowy Marycha

Marycha, dawniej Sejna jest lewym dopływem Czarnej Hańczy, z którą wspólnie z Rospudą należy do trzech herbowych rzek Suwalszczyzny. Jej koryto znajduje się na wschodnich krańcach naszego regionu, na ziemi sejneńskiej. Całkowita długość Marychy wynosi 80,8 km, w tym 17,6 km poza granicami Polski (na Białorusi). Górny odcinek rzeki nosi nazwę Czarna. Początek rzeki Czarnej stanowi struga rozpoczynająca swój bieg na północ od Puńska, w pobliżu wsi Kalinowo i Święciszki. Wpada ona do jeziora Punia i przepływa potem przez niewielkie jeziorka Meldzine, Bebrutis i Judialis, by doprowadzić jeziora Sejwy. Poniżej niego kieruje się wciąż na południe do jez. Sejny, z którego wypływa już jako Marycha. Czarna prawie cały czas płynie pośród pól. Jedyny większy las, przez jaki Czarna przepływa, to kompleks leśnictwa Krasnopol. Znajduje się w nim rezerwat "Ostoja bobrów Marycha". Jest to jedno z pierwszych miejsc osiedleńczych bobrów po ich powrocie na Suwalszczyznę w latach 40-tych XX wieku. Marycha wypływa z jeziora Sejny, przepływa przez miasto Sejny i po przebyciu 18 km wpada do jeziora Pomorze. Dalej zaczyna się najpiękniejszy, puszczański odcinek rzeki. Za Zelwą Marycha przepływa przez rezerwat "Kukle". Po 12 km od jeziora Pomorze Marycha dopływa do granicy polsko-litewskiej, którą płynie przez ponad 10 km. Potem rzeka opuszcza polską granicę i staje się graniczną rzeką litewsko-białoruską. Ostatecznie wpada do Czarnej Hańczy na terytorium Białorusi.

spływ kajakowy - baza Pierwotna nazwa Marychy to Sejna. Nie ma zgodności co do pochodzenia tej nazwy. Jedni twierdzą, że wywodzi się z języka jaćwieskiego i oznacza granicę, rubież (może stanowiła granicę włości?); a inni, że określa obfitość trawy na jej brzegach i występowała w brzmieniu: Sienna. Marycha też jest nazwą pochodzenia jaćwieskiego i bierze się od jeziora Mare, czyli "leśnego morza" (dzisiaj Pomorze).


Marycha ostatnio staje się modnym szlakiem kajakowym. I nie ma w tym nic dziwnego, bo jest to trasa wodna nadzwyczaj ciekawa i różnorodna. Składa się na nią sama rzeka Marycha i 3 jeziora różnej wielkości. Pewne trudności wynagrodzą poznaniem pięknej ziemi sejneńskiej, wciąż jeszcze mało znanego dla wodniaków zakątka Pojezierza Suwalskiego.


Spływ można rozpocząć już powyżej Sejn, na Dziedziulce - niewielkim dopływie Marychy wypływającym z jeziora Szejpiszki. Dogodne miejsce startu znajduje się przy moście na drodze Sejny - Smolany we wsi Michnowce. Kończymy we wsi Stanowisko, blisko granicy z Białorusią. Na pokonanie Marychy trzeba wtedy poświęcić 3 dni (51 km).
Mniej doświadczeni kajakarze i liczniejsze grupy powinny rozpoczynać swoje spływanie w Sejnach, na jeziorze o tej samej nazwie, na przykład przy zagospodarowanym kąpielisku. Od tego miejsca będziemy liczyli kilometraż szlaku. Do Sejn dojechać można z Augustowa przez Puszczę Augustowską i Giby (43 km) lub z Suwałk przez Krasnopol (30 km).